Kinnistusraamat – mis see on ja milleks?

Peale notariaalse lepingu sõlmimist müüja ja ostja vahel kantakse andmed omaniku vahetamise kohta kinnistusraamatusse.
Eestis on kasutusel elektrooniline kinnistusraamat. Kinnistusraamat sisaldab andmeid kõigi kinnisvara omanike kohta.
 
Kinnistusraamat koosneb neljast jaost: 
  1. Esimesse jakku kantakse andmed kinnisvara kohta (asukoht, pindala).
  2. Teine jagu sisaldab infot omaniku kohta.
  3. Kolmas jagu on ettenähtud kannetele piirangute ja koormatiste kohta.
  4. Neljandasse jakku kantakse info hüpoteekide kohta.
Kinnistusraamatu kanded teostatakse Tartu Maakohtu kinnistusosakonna töötajate poolt. Peale kinnisvara ostu-müügi tehingut laekub müüja ja ostja e-postile aktiivne viide, kus on võimalik vaadata väljavõtet. See näeb välja tabelina. Seaduse kohaselt toimub väljavõtte edastamine osapooltele 30 päeva jooksul notariaalse lepingu sõlmimise hetkest. Viide on aktiivne kaks nädalat. Dokument võib olla säilitatud arvutisse.
 
See dokument tõendab, et kinnisvara omanik on vahetunud ja on selle seaduslik omanik. Soovi korral on juurdepääs kinnistusraamatule igaühel olemas. Seega, peale teatud rahasumma tasumist saab vaadata, kes on ühe või teise kinnisvara omanik.
 
Anatoli Ambrozi, kinnisvara müügiekspert. 
Kinnistusraamat – mis see on ja milleks?