Kinnisvara üleandmise akt

Kinnisvara müügiprotsessi lõppstaadiumil on üheks olulisemaks momendiks valduse
üleandmine.
Pärast seda, kui kinnisvara notariaalne ostu-müügileping on sõlmitud ja eluase müüja esemetest vabastatud, kirjutatakse alla üleandmise-vastuvõtmise aktile.
Valduse enda ja kõikide sellega seotud riskide üleandmine toimub nimelt vastavale dokumendile alla kirjutamisega.
 
Tasub mainida, et eelnimetatud akt võib olla allkirjastatud ja müüdava kinnisvara võtmed võivad olla ostjale üle antud ka enne lepingu sõlmimist notari pool. Seda tehakse sageli juhul, kui tegemist on mitte ainsa kinnistu müügiga.
 
Akti tuleb kanda järgmised andmed: poolte isikuandmed, müüdava kinnisvara aadress, ostu-müügi kuupäev ja aeg, sisustuse ja kodutehnika loetelu, kõikide arvestite näitajad, info viimati tasutud kommunaalteenuste arve kohta, muud kokkulepped.
 
Dokument allkirjastatakse kahes võrdväärses eksemplaris, üks mõlema poole jaoks. Kui müük
toimub kinnisvarabüroo kaudu, siis reeglina aitab agent teil seda dokumenti koostada.
 
Anatoli Ambrozi, kinnisvara müügiekspert
Kinnisvara üleandmise akt